Energetische therapie
Energetische therapie: hiermee worden verschillende vormen van energetisch werk bedoeld, zoals Reiki, Magnetiseren en Quantum Touch. Ze hebben als doel om via de bewerking van het energetisch veld het zelfherstellend vermogen van de cliënt te bevorderen.

Energetische therapie kan bij ziekte en psychische problemen ondersteuning geven aan het genezingsproces, bijvoorbeeld bij:

Pijnklachten, medische behandelingen en chronische ziekten.

Stress en burn-out: hervinden van de innerlijke levenskracht en de fysieke vitaliteit.

Traumaverwerking: gericht op regulering, verwerking en integratie.

Chakrabalancering en kleurentherapie

Ons lichaam wordt omgeven door een fijnstoffelijk energieveld, de aura.
De aura bestaat uit verschillende lagen. Iedere laag staat in verbinding met een bepaalde chakra.
De chakra's (energiecentra) voorzien elke laag van de aura en ons fysieke lichaam van levenskracht.
Zij hebben een relatie met fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen. Zo correspondeert elke chakra met specifieke organen en gebieden in je lichaam en vertegenwoordigt iedere chakra een bepaald aspect van je persoonlijke ontwikkeling.
De aura en de chakra’s kunnen worden gereinigd, gebalanceerd en opgeladen met energie en kleuren.