Traumaverwerking:  Somatic Experiencing (SE)


Wij mensen kunnen ons overweldigd voelen door intense gebeurtenissen in ons leven.
Met trauma wordt iedere gebeurtenis bedoeld die te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment afdoende op te kunnen reageren.
Het zenuwstelsel raakt overweldigd. Het lichaam verliest zijn veerkracht en het natuurlijke vermogen om gezond te reageren raakt geblokkeerd.
Voor je lichaam betekent dit dat er allerlei klachten en symptomen kunnen ontstaan.

Somatic Experiencing (SE) is een psycho-somatische methode voor het helen van trauma. Deze methode richt zich op de effecten van trauma in ons lichaam.

Dr. Peter A. Levine, de grondlegger van SE, baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild. Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken ze zelden getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.

Somatic Experiencing werkt met de natuurlijke zelfregulatie van je lichaam. SE helpt de cliënt zich bewust te worden van zijn hulpbronnen die het verwerkingsproces ondersteunen. Het energetisch proces dat werd onderbroken wordt op gang gebracht.

Onder begeleiding zetten we kleine stapjes, in en uit de spanning. De geblokkeerde overlevingsenergie wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen en voltooid. Na deze ontlading ervaren mensen vaak een afname van hun stress symptomen.

 

 

Het Neuro-Affectieve Relationele Model (NARM), ontwikkeld door Dr. Laurence Heller


NARM is een mild model voor het werken met ontwikkelingstrauma.
Het richt zich zowel op het functioneren van het zenuwstelsel als op de relationele verbinding met anderen.
In de praktijk werkt het met de verbinding tussen psychologische thema's en het lichaam en maakt de toegang mogelijk tot het zelfregulerende vermogen van het lichaam.
NARM en SE (Somatic Experiencing) vullen elkaar heel mooi aan. Net als SE werkt ook NARM met lichamelijk bewust zijn en helpt ons onze levensenergie meer te ervaren en laten stromen.