Tarief en beroepsvereniging
 
Het tarief voor een behandelsessie van 60-75 minuten bedraagt € 75,00

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de consulten bij een LVNT-
therapeut via de aanvullende verzekering. Een deel van de kosten wordt
vergoed. De vergoedingenlijst is te vinden op de website van de LVNT.

 

Daarnaast geef ik ook sessies; zonder vergoeding.
Sessie Coaching Trauma en Levensvragen
Sessie Leertherapie Somatic Experiencing
Tarief € 75,-/€ 90,- Online sessies zijn ook mogelijk.

 

LVNT
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT; Landelijke Vereniging
Natuurgeneeskundig Therapeuten. Licentienummer: 03.054


SCAG
Vanuit de LVNT ben ik aangesloten bij de SCAG. Dit is een erkende
geschilleninstantie waar klachten kunnen worden voorgelegd.


RBCZ
Registratienummer: 601326R
Ik ben ook aangesloten bij de RBCZ. De stichting RBCZ is een
overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de
complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en
therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.


AVG
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) Dit is een nieuwe Europese privacywet. In het privacy-beleid van
mijn praktijk volg ik de richtlijnen van de AVG.


KvK.nr.: 55608884