Tarief en beroepsvereniging
 
Het tarief voor een behandelsessie van 60-75 minuten bedraagt € 75,00

 

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de consulten bij een LVNT-
therapeut via de aanvullende verzekering. Een deel van de kosten wordt
vergoed. De vergoedingenlijst is te vinden op de website van de LVNT:

https://www.lvnt.nl/vergoeding-consulten

 

Daarnaast geef ik ook sessies waarbij geen vergoeding mogelijk is:


Sessie Coaching Trauma en Levensvragen
Sessie Leertherapie Somatic Experiencing
Tarief € 75,-/€ 90,-

 

Online sessies zijn ook mogelijk.

 

LVNT
Ik ben lid van de beroepsvereniging LVNT; Landelijke Vereniging
Natuurgeneeskundig Therapeuten.


SCAG
Vanuit de LVNT ben ik aangesloten bij de SCAG. Dit is een erkende
geschilleninstantie waar klachten kunnen worden voorgelegd.


RBCZ
Ik ben ook aangesloten bij de RBCZ. De stichting RBCZ is een
overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de
complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en
therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.


AVG
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) Dit is een nieuwe Europese privacywet. In het privacy-beleid van
mijn praktijk volg ik de richtlijnen van de AVG.


KvK.nr.: 55608884